Video ông già Noel và ông Táo

Tác giả: Lê Bích Nguồn: Facebook
Danh mục:
Có những điểm tương đồng giữa ông già Noel và ông Công ông Táo. Thế nhưng, theo tác giả thì ông già Noel hạnh phúc hơn ông Công ông Táo.
Ý kiến của bạn