Xây dựng nông thôn mới không dừng lại ở thời điểm tổng kết

Xây dựng nông thôn mới không dừng lại ở thời điểm tổng kết

Chiều 15/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020 của TP Hải Phòng.
Loading...