Từ vụ Giàng A Dông, Vi Văn Biên sát hại bạn gái: Đừng yêu như một đứa trẻ

Từ vụ Giàng A Dông, Vi Văn Biên sát hại bạn gái: Đừng yêu như một đứa trẻ

Nếu yêu như một đứa trẻ rồi bỏ cũng giống như một đứa trẻ, có thể sẽ gây hận thù cho đối phương. Và những kẻ vô văn hóa, không được dạy dỗ đủ đầy, sẽ rất dễ có những hành vi trả thù tàn khốc, không chỉ cướp đi mạng sống của mình, mà còn liên lụy đến bao người!
Loading...