Sáng lập công ty nến để trao quyền cho phụ nữ bị buôn bán

Sáng lập công ty nến để trao quyền cho phụ nữ bị buôn bán

Eleventh Candle là một doanh nghiệp xã hội với sứ mệnh trao quyền cho các phụ nữ là nạn nhân của nạn buôn người, bóc lột và nghiện ngập ở Ohio (Mỹ) bằng cách cho họ một cuộc sống mới.
Loading...