74 công trình, giải pháp tiêu biểu được đưa vào 'Sách vàng Sáng tạo Việt Nam'

74 công trình, giải pháp tiêu biểu được đưa vào 'Sách vàng Sáng tạo Việt Nam'

"Sách vàng Sáng tạo Việt Nam" do Ban Thường trực Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam và các bộ, ngành, một số tổ chức thành viên Mặt trận tổ chức tuyển chọn, công bố từ năm 2016.
Loading...