Xã hội

Nâng cao nhận thức, năng lực hội nhập quốc tế cho hội viên phụ nữ

Xem trên mobile
Đó là một trong những đề nghị của Ủy viên TƯ Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại TƯ Hoàng Bình Quân tại buổi làm việc với Hội LHPN Việt Nam về công tác đối ngoại nhân dân ngày 15/5.
Nâng vị thế của tổ chức Hội trong khu vực và quốc tế
 
Tại buổi làm việc, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định, công tác đối ngoại luôn được Hội LHPN Việt Nam xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được tập trung triển khai ở cả tầm chiến lược cũng như những hoạt động cụ thể. Hoạt động đối ngoại của Hội được mở rộng, tập trung cả chiều rộng và chiều sâu từ cấp trung ương tới cấp tỉnh, thành. Qua đó góp phần nâng tầm vị thế của tổ chức Hội trong khu vực và quốc tế, góp phần thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ Việt Nam.
 
 
ct.JPG
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại buổi làm việc

   

Chủ tịch Hội LHPNVN cũng đề cập đến những vấn đề mới, khó hiện nay như vấn đề hôn nhân có yếu tố nước ngoài; lao động nữ di cư; bảo hộ phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài; công tác tập hợp, vận động phụ nữ, thu hút phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài... Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà mong muốn Ban Đối ngoại TƯ hỗ trợ, định hướng cho Hội trong chỉ đạo, tổ chức công tác đối ngoại trong hệ thống Hội thời gian tới.
 
Cũng tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Tuyết đã báo cáo sơ lược về công tác đối ngoại của Hội LHPN Việt Nam thời gian qua. Hội đã có nhiều nỗ lực để nâng cao tính chủ động, sự đa dạng và hiệu quả trong các hoạt động đối ngoại. Trong quan hệ với Hội phụ nữ các nước láng giềng, Hội bám sát chủ trương của cấp trên để chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động hợp tác qua biên giới với các hình thức đa dạng: trao đổi đoàn, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo cán bộ nữ, hợp tác phát triển du lịch, sinh kế... TƯ Hội chỉ đạo, định hướng để các tỉnh tăng cường ký kết thỏa thuận hợp tác với đối tác cùng cấp của 3 nước láng giềng, đồng thời đa dạng hóa hình thức hoạt động, tăng nội hàm và hiệu quả hợp tác trong các thỏa thuận. Đến cuối năm 2018 có Hội LHPN của 24/25 tỉnh giáp biên của Việt Nam ký kết Thoả thuận Hợp tác/Biên bản ghi nhớ với đối tác cùng cấp của các nước láng giềng (so với năm 2011 có 16/25 tỉnh kí kết). Hình thức hợp tác đa dạng, thiết thực: trao đổi đoàn, phối hợp tổ chức sự kiện, giao lưu văn hóa, phối hợp giải cứu nạn nhân buôn bán người trở về, tập huấn, trao học bổng, hỗ trợ trang thiết bị, phát triển sinh kế...
 
 
pct.JPG
Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Tuyết báo cáo về công tác đối ngoại của Hội

   

Hội tham gia chủ động và đa dạng hơn vào các cơ chế đa phương. Hội chủ động đề xuất và tổ chức một số diễn đàn, sự kiện, hội nghị quốc tế về phụ nữ. Hội tăng cường hợp tác với các cơ quan của Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế. Hội xác định tham gia có trách nhiệm và phù hợp vào một số tổ chức Hội là thành viên như Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế (WIDF), Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO); đăng ký và tham gia Quy chế tư vấn đặc biệt tại Hội đồng Kinh tế và Xã hội LHQ (ECOSOC); làm đầu mối về bình đẳng giới của Việt Nam trong Kế hoạch Colombo.
 
Công tác thông tin đối ngoại 2 chiều được chú trọng, các hình thức và sản phẩm tuyên truyền đối ngoại ngày càng đa dạng: website của Hội, báo đối ngoại tiếng Anh hàng quý, bản tin điện tử tiếng Anh - Ebulletin (2 tháng/số), trang thông tin điện tử phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài; video clip tiếng Anh giới thiệu về Hội. Việc nâng cao nhận thức, năng lực về đối ngoại cho cán bộ Hội được chú trọng và được thực hiện thường xuyên qua nhiều hình thức như tập huấn trực tiếp/trực tuyến riêng hoặc kết hợp các cuộc tập huấn/cuộc họp chung; xây dựng các tài liệu, chuyên đề...
 
Trong công tác vận động và quản lý nguồn lực quốc tế, Hội chủ động chuyển cách tiếp cận từ hỗ trợ một chiều sang quan hệ đối tác (hợp tác với nhà tài trợ để hỗ trợ cho phụ nữ Lào và Campuchia), mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như an sinh xã hội có trách nhiệm giới, giới trong di cư lao động, thực hiện các dự án dựa trên kết quả đầu ra, tích cực vận động hỗ trợ phi tài chính như chuyên gia, giảng viên, tình nguyện viên, kinh nghiệm, mô hình hoạt động và các chương trình học bổng. Trong giai đoạn 2009 - 2018, công tác vận động nguồn lực quốc tế của Hội đạt kết quả tốt. TƯ Hội đã vận động thành công 145 dự án/khoản viện trợ phi dự án với trị giá hơn 25 triệu USD.
 
Hội chủ động hơn trong việc tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng, tăng cường kết nối với phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài (PNVNONN) qua nhiều hình thức, nổi bật là tổ chức Hội nghị PNVNONN lần thứ nhất (phối hợp với Bộ Ngoại giao tháng 11/2013); đưa vào hoạt động Trang thông tin điện tử dành cho PNVNONN (2015)... Hội bước đầu tìm hiểu tình hình, hướng dẫn chị em thành lập tổ chức phụ nữ, trao đổi kinh nghiệm công tác Hội, cung cấp thông tin và tài liệu tham khảo... Việc thành lập các tổ chức PNVNONN đã tạo điều kiện để chị em tăng cường kết nối, chia sẻ với nhau và Hội tiếp cận cộng đồng PNVNONN thuận lợi hơn. Đến nay các tổ chức phụ nữ (Hội phụ nữ, Câu lạc bộ phụ nữ, Chi hội phụ nữ, Ban phụ nữ) đã được thành lập ở 18 quốc gia.
 
Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, Hội cũng đưa ra một số khó khăn đặt ra trong công tác đối ngoại: Chưa có cơ chế rõ ràng về sự tham gia của Hội tại các diễn đàn quốc tế lớn mang tính đại diện cho phụ nữ, dẫn đến làm hạn chế vai trò, tiếng nói của tổ chức Hội trong việc đại diện cho phụ nữ Việt Nam trên trường quốc tế. Chưa có cơ chế thuận lợi và sự tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ trong việc vận động và tập hợp phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có việc công nhận các tổ chức Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài là thành viên của Hội...
 
Hội LHPN Việt Nam cần đổi mới và thích ứng với toàn cầu hóa
 
Sau chương trình làm việc với Hội, Trưởng Ban đối ngoại TƯ Hoàng Bình Quân đánh giá cao trách nhiệm, hoạt động hiệu quả của Hội LHPN Việt Nam trong công tác đối ngoại thể hiện qua năng lực cụ thể hóa chủ trương, chính sách, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện công tác đối ngoại chặt chẽ, đúng quy định. Tính thiết thực, chiều sâu, hiệu quả trong công tác đối ngoại của Hội thể hiện rõ nét với nhiều hoạt động cụ thể, đổi mới theo chiều hướng từ nhận hỗ trợ một chiều sang quan hệ hợp tác. Đặc biệt, Trưởng Ban đối ngoại TƯ đánh giá cao công tác thông tin, tuyên truyền hai chiều của Hội (vừa làm cho bạn bè quốc tế hiểu về Hội, vừa làm cho hội viên của mình hiểu về quốc tế, có đủ năng lực để hội nhập quốc tế); lồng ghép tốt các hoạt động đối ngoại theo chức năng, vai trò của tổ chức Hội gắn với mục tiêu chính trị, tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 
 
tb.JPG
Trưởng Ban đối ngoại TƯ Hoàng Bình Quân phát biểu

   

Trưởng Ban đối ngoại TƯ cho biết, là nước đang mở cửa hội nhập quốc tế với tốc độ nhanh và rộng nhất từ trước đến nay, Việt Nam đang ở giai đoạn với rất nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường đoán. Xu thế toàn cầu hóa, liên kết quốc tế mang lại cho đất nước ta nhiều không gian rộng mở về kinh tế, xã hội, văn hóa...; đồng thời cũng đặt người dân, trong đó có hội viên phụ nữ Việt Nam vào bối cảnh mới, đòi hỏi công tác phụ nữ nói chung, công tác đối ngoại của Hội nói riêng cũng phải đổi mới và thích ứng.
 
Đồng chí Hoàng Bình Quân đề nghị trong thời gian tới, Hội LHPN Việt Nam cần nghiên cứu, phát triển các mối quan hệ hợp tác đối ngoại rộng hơn. Chú trọng hơn công tác nghiên cứu, kịp thời đề xuất về công tác đối ngoại nhân dân cũng như hoạt động Hội và phong trào phụ nữ trong tình hình mới, trong đó có việc tham mưu quy định về phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài tham gia tổ chức Hội.
 
Đặc biệt, Trưởng Ban đối ngoại TƯ đề nghị Hội LHPN Việt Nam tăng cường, xác định trọng tâm nâng cao nhận thức, năng lực hội nhập quốc tế cho hội viên phụ nữ; xây dựng chỉ tiêu về năng lực của cán bộ Hội làm công tác đối ngoại; nghiên cứu sửa đổi quy chế công tác đối ngoại của Hội; tiếp tục đổi mới thông tin, tuyên truyền đối ngoại hai chiều…

Ngự Bình

Bạn đang đọc bài viết Nâng cao nhận thức, năng lực hội nhập quốc tế cho hội viên phụ nữ tại chuyên mục Xã hội của phunuvietnam.vn. Bạn có thể Cùng làm báo với chúng tôi bằng cách gửi tin, bài, ảnh, video hoặc ý kiến chia sẻ, phản hồi về

Email: pnvnonline@phunuvietnam.vn; Đường dây nóng: 094.170.7373;

Fanpage: https://www.facebook.com/baophunuvn/

Loading...
Ý kiến của bạn

* Xin vui lòng viết tiếng Việt có dấu!

Loading...

Tin cùng chuyên mục

Đêm 22/7 và ngày 23/7, Bắc Bộ mưa dông, vùng núi có nơi mưa rất to

Đêm 22/7 và ngày 23/7, Bắc Bộ mưa dông, vùng núi có nơi mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc đang bị nén bởi áp cao lục địa ở phía Bắc kết hợp với xoáy thấp hoạt động đến độ cao 5.000m nên trong đêm 22/7 và ngày 23/7, ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông.
Diễn đàn phụ nữ Việt - Nga gợi mở cơ hội hợp tác nhiều mặt

Diễn đàn phụ nữ Việt - Nga gợi mở cơ hội hợp tác nhiều mặt

Chia sẻ tại Diễn đàn Phụ nữ Việt - Nga diễn ra ở Hà Nội sáng nay, 22/7/2019, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, với việc tổ chức các diễn đàn, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp của phụ nữ hai nước tiếp tục giữ gìn và phát huy; đồng thời gợi mở cơ hội hợp tác nhiều mặt.
Làng tỉ phú Cương Gián (Bài 1): Nước mắt 'đại gia'

Làng tỉ phú Cương Gián (Bài 1): Nước mắt 'đại gia'

Ở thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) có hơn 200 cặp vợ chồng ly hôn, trong đó riêng thôn Bắc Mới có hơn 70 cặp đôi tan vỡ hạnh phúc gia đình. Cá biệt, có trường hợp trong 1 đại gia đình có đến 3 cặp vợ chồng chia tay nhau...
Cô gái viết bằng 1 ngón tay tặng sách cho các trại giam

Cô gái viết bằng 1 ngón tay tặng sách cho các trại giam

Trần Trà My đang có hành trình tuyệt vời: mang cuốn sách "Tin vào điều tử tế" của cô tới các trại giam trên toàn quốc. Nữ nhà văn khuyết tật mong muốn chia sẻ những điều tốt đẹp đến với nhiều cảnh đời!
Phụ nữ Việt - Nga chung tiếng nói của tâm hồn

Phụ nữ Việt - Nga chung tiếng nói của tâm hồn

Đó là lời chia sẻ của Đại sứ Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam và nhà thơ Nguyễn Thụy Anh tại Diễn đàn Phụ nữ Việt - Nga diễn ra ở Hà Nội ngày 22/7/2019.