12 loại củ quả nhiễm bẩn nhất nước Mỹ 2018, nhiều loại đã có ở Việt Nam

12 loại củ quả nhiễm bẩn nhất nước Mỹ 2018, nhiều loại đã có ở Việt Nam

Trong số 12 loại rau củ, trái cây nhiễm bẩn nhất nước Mỹ năm 2018, nhiều loại đã có tại Việt Nam và là món yêu thích của các gia đình. Bản danh sách này do nhóm công tác môi trường Mỹ - EWG công bố.