Đang đi bộ giữa đêm, cô gái bị bắn thủng bụng

Đang đi bộ giữa đêm, cô gái bị bắn thủng bụng

Đang đi bộ ngoài đường, chị N.T.H nghe thấy tiếng súng nổ, rồi gục xuống. Xquang thấy một đầu đạn nằm mạn sườn trái, vết thương thấu bụng nghi ngờ thủng tạng rỗng nên chỉ định phẫu thuật ...