HV Công nghệ Bưu chính miễn 100% học phí cho thí sinh trên 27 điểm

HV Công nghệ Bưu chính miễn 100% học phí cho thí sinh trên 27 điểm

Đây là chính sách học bổng được Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông áp dụng cho thí sinh xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học năm 2018.