PNVN Thông tin trên được Sở GD&ĐT Hà Nội vừa đưa ra, liên quan đến tuyển sinh hai lớp đầu cấp lớp 1 và lớp 6 trong năm học 2018-2019 tới.

Theo đó, đối với tuyển sinh đầu cấp mầm non, tiểu học và THCS, phương thức tuyển sinh vẫn là xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định và tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến áp dụng ở hầu hết các quận, huyện của thành phố.

vn.jpgTuyển sinh đầu cấp lớp 1 và 6 vẫn tiếp tục theo hình thức trực tuyến để giảm áp lực cho nhà trường và phụ huynh. Ảnh minh họa

Như vậy, Sở GD&ĐT tiếp tục áp dụng hai hình thức tuyển sinh song song, bao gồm hình thức tuyển sinh trực tiếp và hình thức tuyển sinh trực tuyến. Sở khuyến khích phụ huynh học sinh áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến để đăng ký dự tuyển cho học sinh vào các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018-2019.

Trong trường hợp quá thời hạn tuyển sinh trực tuyến hoặc vì lý do nào đó mà không thể áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến, phụ huynh có thể đến trường nộp hồ sơ trực tiếp cho cán bộ tuyển sinh của nhà trường.

Như mọi năm, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ quy định thống nhất thời gian tổ chức tuyển sinh trực tuyến và thời gian tuyển sinh trực tiếp cho từng cấp học. Thời gian tuyển sinh theo từng hình thức cụ thể sẽ được công bố công khai vào khoảng cuối tháng 5/2018.

Để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018-2019 bảo đảm các mục tiêu đề ra, Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi các phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã yêu cầu chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn phối hợp tham mưu với UBND phường, xã, thị trấn phân bổ các khu dân cư mới vào các địa bàn dân cư theo địa giới hành chính để phục vụ công tác phân tuyến tuyển sinh khoa học, hợp lý, tránh tình trạng quá tải cục bộ.

Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu các phòng rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn; hướng dẫn và chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học và THCS tổ chức cho phụ huynh học sinh rà soát, điều chỉnh, bổ sung thông tin học sinh lớp 9, lớp 5 và trẻ 5 tuổi năm học 2017-2018 vào hệ thống phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến.

D.H