Nhóm phụ nữ Mỹ kết hôn với cây

Nhóm phụ nữ Mỹ kết hôn với cây

Với mong muốn bảo vệ một cây cổ thụ khổng lồ hơn 100 tuổi có nguy cơ bị chặt, 1 số phụ nữ đã quyết định làm lễ cưới với cây và cho rằng: “Nếu cây mà bị đốn hạ, chúng tôi sẽ trở thành góa phụ”.