Hàng hóa, dịch vụ ‘nhảy giá’ theo nắng nóng đầu mùa

Hàng hóa, dịch vụ ‘nhảy giá’ theo nắng nóng đầu mùa

Hà Nội mới chỉ bước vào những đợt nắng nóng đầu tiên, nhưng nhiều loại hàng hóa, dịch vụ đã bắt đầu ‘nhảy giá’ theo nắng nóng đầu mùa.