Công bố chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm thịt bò ở tỉnh Hà Giang

Công bố chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm thịt bò ở tỉnh Hà Giang

Chỉ dẫn địa lý sẽ bảo hộ quyền lợi chính đáng cho người chăn nuôi bò, tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm thịt bò Hà Giang tham gia thị trường trong nước cũng như vươn ra thị trường thế giới.