PNVN Theo dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, phụ nữ nghèo thuộc đối tượng được ưu tiên hưởng nhiều chính sách hỗ trợ.

Theo dự thảo Chương trình này, đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên phạm vi cả nước, trong đó ưu tiên phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ nghèo dân tộc thiểu số. Trong các dự án thành phần của Chương trình (gồm Chương trình 30a, Chương trình 135, hộ nghèo thuộc các xã ngoài 2 Chương trình này), có những hỗ trợ cụ thể như: Hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp qua các hoạt động tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thiết bị, dụng cụ sản xuất, phân bón, thức ăn chăn nuôi… Hỗ trợ phát triển ngành nghề, dịch vụ qua đào tạo nghề, hướng nghiệp, tiếp cận thị trường, tạo việc làm và xuất khẩu lao động…

song-ngheo-trong-dem-lanh-dau-mua.jpg
Phụ nữ nghèo thuộc đối tượng ưu tiên trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2016 - 2020    Ảnh: Hữu Nghị

Tại buổi hội thảo chiều 29/3, ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cho biết: Dự kiến tháng 4/2016, dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2016 - 2020, sẽ trình Thủ tướng xem xét quyết định. Chương trình này có nhiều điểm mới, đặc biệt là tập trung nâng cao năng lực của người nghèo để họ tự quyết định hướng thoát nghèo. Phát huy sự chủ động sáng tạo của địa phương, cộng đồng, người dân được đề xuất định làm gì, làm như thế nào để cấp có thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ. Lộ trình thực hiện giảm dần chính sách hỗ trợ cho không, chuyển dần sang hỗ trợ cho vay, nhằm khuyết khích sự chủ động của người nghèo, tránh ỷ lại vào chính sách. Bên cạnh đó, Chương trình MTQG giảm nghèo này phân cấp tài chính trọn gói cho địa phương, tăng cường phân cấp cho cơ sở và trao quyền cho cộng đồng quyết định.

Tổng vốn thực hiện Chương trình từ ngân sách là gần 46 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, huy động nguồn vốn viện trợ và các nguồn hợp pháp khác khoảng 2 nghìn tỷ đồng.

Mục tiêu cụ thể của Chương trình:

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1 - 1,5%/năm theo chuẩn nghèo quốc gia 2016 -2020.

-Thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cả nước tăng lên 1,5 lần so cuối năm 2015.

Đến năm 2020, đạt chỉ tiêu: Hỗ trợ đào tạo nghề, giáo dục định hướng cho 20 ngàn lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số, trong đó 60% - 70% lao động đi làm việc ở nước ngoài; hỗ trợ từ 4 ngàn đến 6 ngàn hộ nghèo trên các đảo xa bờ, hộ dân tộc ít người, vùng khó khăn có thiết bị nghe - xem sóng phát thanh, truyền hình TƯ và địa phương…

PV