Sao Mai Nguyễn Thu Hằng: “Đổi màu” để nới rộng giới hạn bản thân

Sao Mai Nguyễn Thu Hằng: “Đổi màu” để nới rộng giới hạn bản thân

Đằng sau sự nhẹ nhàng và vẻ đẹp dịu dàng của Quán quân Sao Mai 2015 dòng Dân gian Nguyễn Thu Hằng là một sự “lì lợm” của một ca sĩ trẻ cá tính, quyết liệt với nghề.