Yêu nhau 3 năm giờ lỡ có thai bị bạn trai trở mặt

Yêu nhau 3 năm giờ lỡ có thai bị bạn trai trở mặt

"Nếu em không bỏ nó đi mà cứ đẻ ra thì phải tự chịu. Đẻ ra mà đúng con anh, anh sẽ chịu trách nhiệm. Còn bây giờ thì đừng làm phiền anh nữa”.