20 tuổi đã vội lấy chồng, dẫu biết đó sẽ là cuộc hôn nhân 'địa ngục'

20 tuổi đã vội lấy chồng, dẫu biết đó sẽ là cuộc hôn nhân 'địa ngục'

Ở vào tuổi đôi mươi đẹp nhất, khi đang là sinh viên, cô phải bỏ dở con đường học hành để lấy chồng dù biết phía trước là cuộc hôn nhân "địa ngục".