Học trò lớp 7 bị trả thù vì... tình yêu

Học trò lớp 7 bị trả thù vì... tình yêu

Bạo lực học đường đôi khi chỉ là những điều rất nhỏ. Nhưng nó vẫn là bạo lực học đường, vẫn có thể hại bạn mình, thậm chí có thể giết chết bạn.