Hội LHPN Việt Nam qua các kỳ Đại hội

Xem trên mobile
Trải qua 87 năm trưởng thành và phát triển, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức 12 kỳ Ðại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc. Mỗi kỳ Ðại hội là một mốc son lịch sử, đánh dấu sự phát triển không ngừng của phong trào phụ nữ Việt Nam.

* Ðại hội lần thứ I diễn ra vào tháng 4-1950 tại Ðại Từ, Thái Nguyên. Tham dự Ðại hội có 168 đại biểu chính thức đại diện cho 5 triệu hội viên và hơn 10 triệu phụ nữ cả nước. Ðây là Ðại hội hợp nhất Ðoàn phụ nữ Cứu quốc và Hội LHPN Việt Nam thành một tổ chức duy nhất của phụ nữ, lấy tên là Hội LHPN Việt Nam. Ðồng chí Lê Thị Xuyến được bầu làm Hội trưởng.

* Ðại hội lần thứ II diễn ra vào tháng 5-1956 tại Thủ đô Hà Nội. Có 425 đại biểu chính thức dự Ðại hội, đại diện cho toàn thể phụ nữ các tỉnh, thành phố của miền Bắc. Ðại hội đề ra 5 chương trình hoạt động lớn nhằm đoàn kết phụ nữ cả nước cùng toàn dân phấn đấu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Ðồng chí Nguyễn Thị Thập được bầu làm Hội trưởng.

ch-tch-h-ch-minh-vi-i-biu-ph-n-cc-dn-tc-t-ngi-d-i-hi-ph-n-ton-quc-ln-th-2.jpg Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại biểu phụ nữ các dân tộc ít người dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ 2.

* Ðại hội lần thứ III được tổ chức vào tháng 3-1961 tại Hà Nội. Dự Ðại hội có 450 đại biểu chính thức và 19 đoàn đại biểu phụ nữ quốc tế. Đại hội đã phát động phong trào thi đua “5 tốt” ở miền Bắc với các nội dung: Đoàn kết sản xuất tiết kiệm tốt; Chấp hành chính sách tốt; Tham gia quản lý tốt; Học tập chính trị,văn hóa, kỹ thuật tốt; Xây dựng gia đình nuôi dạy con tốt.

Ðồng chí Nguyễn Thị Thập tiếp tục được bầu làm Hội trưởng.

* Ðại hội lần thứ IV được tổ chức vào tháng 3-1974 tại Hà Nội. Tham dự Ðại hội có 796 đại biểu (trong đó có 596 đại biểu chính thức và 26 đoàn đại biểu phụ nữ quốc tế). Ðại hội phát động phong trào thi đua "Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Đại hội quyết định lấy ngày 20-10-1930 là ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.

Ðồng chí Hà Thị Quế được bầu làm Chủ tịch Hội.

Đại hội quyết định lấy ngày 20/10/1930 là ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.

* Ðại hội lần thứ V diễn ra vào tháng 5-1982 tại Hà Nội. Tham dự Ðại hội có 1.051 đại biểu (trong đó có 800 đại biểu chính thức). Ðại hội tiếp tục phát động phong trào thi đua "Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Ðồng chí Nguyễn Thị Ðịnh được bầu là Chủ tịch Hội.

* Ðại hội lần thứ VI diễn ra vào tháng 5-1987 tại Hà Nội. Tham dự Ðại hội có 1.138 đại biểu (trong đó có 700 đại biểu chính thức). Trong nhiệm kỳ Đại hội này, vào ngày 8/3/1989, Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phát động hai cuộc vận động “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình” và “Nuôi dạy con tốt, góp phần hạn chế trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học” trong cả nước.

Ðồng chí Nguyễn Thị Ðịnh tiếp tục được bầu là Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

bc-h-vi-cc-i-biu-d-i-hi-ph-n-ton-quc-ln-th-iii-thng-3-1961.jpg Bác Hồ với các đại biểu dự Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ III, tháng 3/1961.

* Ðại hội lần thứ VII tổ chức vào tháng 5-1992 tại Hà Nội. Dự Ðại hội có 1.145 đại biểu (trong đó có 760 đại biểu chính thức). Đại hội quyết định tiếp tục phát động thực hiện hai phong trào thi đua “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Nuôi dạy con tốt, góp phần hạn chế trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học” và tiếp tục thực hiện phong trào "Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo" được phát động ngày 20/10/1990.

Đồng chí Trương Mỹ Hoa được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

* Ðại hội lần thứ VIII diễn ra vào tháng 5-1997 tại Hà Nội. Dự Ðại hội có 900 đại biểu chính thức và 25 đoàn đại biểu phụ nữ quốc tế của 22 nước và đại diện Liên đoàn phụ nữ dân chủ quốc tế, Liên đoàn Ủy ban vì tự do và Liên đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN. Ðại hội phát động phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc"; "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, cần kiệm xây dựng đất nước".

Ðồng chí Trương Mỹ Hoa tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội.

* Ðại hội lần thứ IX được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 2-2002 với chủ đề "Phụ nữ Việt Nam đoàn kết, bình đẳng, năng động, sáng tạo vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Ðại hội có gần 1.200 đại biểu tham dự (trong đó có 900 đại biểu chính thức). Ðại hội phát động phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc".

Ðồng chí Hà Thị Khiết được bầu làm Chủ tịch Hội.

* Ðại hội lần thứ X được tổ chức vào tháng 10-2007 tại Hà Nội. Dự Ðại hội có 1.193 đại biểu là những phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực. Đại hội quyết định tiếp tục phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Ðồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa được bầu làm Chủ tịch Hội.

1.JPGĐại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X.

* Ðại hội lần thứ XI được tổ chức vào tháng 3-2012 tại Hà Nội với sự tham dự của 979 đại biểu. Ðại hội tiếp tục phát động phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc".

Ðồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XI.
Tháng 4-2016, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà được bầu làm Chủ tịch Hội.

Đại hội lần thứ XII được tổ chức từ ngày 6 - 9/3/2017 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham gia của 1153 đại biểu. Đại hội tiếp tục phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và hai cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII.

hoilhpn.org.vn/Báo Nhân dân

Bạn đang đọc bài viết Hội LHPN Việt Nam qua các kỳ Đại hội của phunuvietnam.vn. Bạn có thể Cùng làm báo với chúng tôi bằng cách gửi tin, bài, ảnh, video hoặc ý kiến chia sẻ, phản hồi về

Email: pnvnonline@phunuvietnam.vn; Đường dây nóng: 094.170.7373;

Fanpage: https://www.facebook.com/baophunuvn/

Ý kiến của bạn

* Xin vui lòng viết tiếng Việt có dấu!