Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

http://quochoi.vn/

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam

http://hoilhpn.org.vn

Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới.

Học viện Phụ nữ Việt Nam

http://hvpnvn.edu.vn/

Học viện Phụ nữ Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập được thành lập theo Quyết định 1558/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Trung tâm Phụ nữ và Phát triển

http://www.cwd.vn/

Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (CWD) là đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (VWU) có chức năng phục vụ các hoạt động chính trị - xã hội của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

http://baotangphunu.org.vn/

Bảo tàng Giới với chức năng nghiên cứu, lưu giữ bảo quản, trưng bày những di sản vật thể, phi vật thể về lịch sử, văn hóa của phụ nữ Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam.

Phụ nữ Việt Nam nước ngoài

http://pnvnnuocngoai.vn/

Khuyến khích và tạo điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, giữ quan hệ gắn bó với gia đình và quê hương, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Lãnh đạo nữ

http://lanhdaonu.vn/

Dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế” giữa Bộ Ngoại giao và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc.

Sẵn sàng để thành công

http://sansangdethanhcong.com

Chương trình bồi dưỡng trực tuyến cho các nữ cán bộ tiềm năng tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021.

Cung cấp thông tin, tư vấn,hỗ trợ các hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam nâng cao nhận thức, năng lực và chủ động tham gia ý kiến để có thể tận dụng tối đa những lợi ích và hạn chế tác động tiêu cực từ WTO và các hiệp định thương mại quốc tế.

UNFPA Viet Nam

http://vietnam.unfpa.org

UNFPA, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, một tổ chức phát triển quốc tế, làm việc với nhiều quốc gia để bảo vệ và nâng cao sức khỏe sinh sản (SKSS) và sức khỏe tình dục (SKTD) cho phụ nữ, nam giới và trẻ em.