Đảng viên sinh con thứ 3 trong những trường hợp này không bị kỷ luật

Đảng viên sinh con thứ 3 trong những trường hợp này không bị kỷ luật

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành hướng dẫn một số Điều trong Quy định 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Trong hướng dẫn này có nêu những trường hợp đảng viên sinh con thứ 3 không bị xem là vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.