PNVN Với vài bước không quá phức tạp dưới đây, bạn có thể thỏa sức sáng tạo 1 chiếc đồng hồ hình đất nước mà bạn yêu thích.

Vật liệu

1 miếng gỗ (theo hình đất nước mà bạn yêu thích).
1 bộ máy, kim đồng hồ.
2 lọ sơn (1 màu trắng, 1 màu hồng).
Khoan.

vat-lieu.jpg

 

Thực hiện

1_kt.jpg
Gắn bộ máy và kim đồng vào giữa miếng gỗ

 2_kt.jpg

Sơn màu trắng vào 2 đầu kim giờ, kim phút; chấm màu hồng thành chấm tròn nhỏ ở các số 12, 3, 6, 9 trên mặt đồng hồ và viền xung quanh mặt đồng hồ. Sau đó, khoan 1 lỗ nhỏ phía trên đồng hồ để làm chỗ treo.

 thanh-pham_kt.jpg

Thành phẩm là bạn đã có một chiếc đồng hồ theo hình đất nước mà bạn yêu thích. 

Trần Kim