Chông chênh vì quyết định cả nể theo học ngành mình không ưa thích

Chông chênh vì quyết định cả nể theo học ngành mình không ưa thích

Vẽ là môn cháu ghét nhất trên đời. Bài vẽ của cháu bị thầy chê là không bằng học sinh lớp 1. Cháu rất xấu hổ, sốc, buồn, thất vọng, bế tắc và vô cùng hối hận. Cháu đã khóc rất nhiều cho sự vội vã của mình.