Hiệu quả từ cuộc vận động xây dựng

Hiệu quả từ cuộc vận động xây dựng "gia đình 5 không 3 sạch"

Bằng những mô hình, cách làm cụ thể, những năm qua, Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã không ngừng đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần cùng địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn