PNVN Vợ chồng tôi không thể sinh con vì bệnh lý. Chúng tôi đang có ý định sẽ xin con nuôi. Vậy luật pháp quy định như thế nào về điều kiện đối với người nhận con nuôi?

Hỏi: Vợ chồng tôi không thể sinh con vì bệnh lý. Vì vậy, chúng tôi đang có ý định sẽ xin con nuôi. Đề nghị Báo PNVN cho biết, pháp luật quy định thế nào về điều kiện của người nhận nuôi con nuôi, những ai không được nhận nuôi con nuôi? Hồ sơ xin nhận nuôi con nuôi gồm những gì?

                                                                                                   Trần Thị Thu Hà (Quảng Ninh)

nhan-them-con-nuoi.jpg
Ảnh minh họa

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1, Điều 14, Luật Nuôi con nuôi thì người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây: a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; b) Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên; c) Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi; d) Có tư cách đạo đức tốt.

2. Những người sau đây không được nhận con nuôi:

a) Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;

b) Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;

c) Đang chấp hành hình phạt t

Luật gia Nguyễn Tuấn