PNVN Hiện nay, em về Việt Nam sống nên muốn nhập quốc tịch Việt Nam cho con 4 tuổi mang quốc tịch Hàn Quốc. Vậy thủ tục thế nào để nhập quốc tịch Việt Nam cho trẻ nước ngoài có mẹ là người Việt?

Hỏi: Em lấy chồng Hàn Quốc, hai vợ chồng em đã có một con chung năm nay 4 tuổi. Trước đây, mẹ con em sống ở Hàn Quốc nên cháu được khai sinh bên đó và mang quốc tịch Hàn Quốc. Hiện nay, mẹ con em đã về Việt Nam sinh sống nên em muốn xin quốc tịch Việt Nam cho con để thuận tiện cho việc học tập, sinh sống về sau. Vậy xin Báo PNVN cho biết, để có quốc tịch Việt Nam cho cháu, em phải chuẩn bị những giấy tờ gì?

                                                                                                                   Huỳnh Thị Bé (Hậu Giang)

anh12.jpg
Ảnh minh họa

Trả lời: Theo quy định tại khoản 2, Điều 19, Luật Quốc tịch Việt Nam, thì: Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây: a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam...

Về hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam, Điều 20 Luật này quy định:

1. Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam gồm có các giấy tờ sau đây:
a) Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam;
b) Bản sao giấy khai sinh, hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;
c) Bản khai lý lịch;
d) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

đ) Giấy tờ chứng minh trình độ tiếng Việt;
e) Giấy tờ chứng minh về chỗ ở, thời gian thường trú ở Việt Nam;
g) Giấy tờ chứng minh bảo đảm cuộc sống ở Việt Nam.

2. Những người được miễn một số điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam quy định tại khoản 2 Điều 19 của Luật này thì được miễn các giấy tờ tương ứng với điều kiện được miễn…

Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam được làm thành 03 bộ nộp tại Sở Tư pháp nơi cha, mẹ cháu bé hiện đang cư trú. Cha, mẹ cháu bé có thể đến Sở Tư pháp để được hướng dẫn về trình tự, thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Luật gia Nguyễn Tuấn