Lễ Phục sinh 2019: Vatican mở cửa Cầu thang Thánh sau 300 năm, nơi làm lễ mới thay cho Nhà thờ Đức Bà Paris

Lễ Phục sinh 2019: Vatican mở cửa Cầu thang Thánh sau 300 năm, nơi làm lễ mới thay cho Nhà thờ Đức Bà Paris

Lễ Phục sinh là một ngày đại lễ, người dân sẽ được nghỉ và ăn mừng Phục sinh tại nhiều quốc gia có đạo Thiên Chúa là quốc giáo. Lễ Phục sinh năm 2019 rơi vào hôm nay - Chủ nhật (21/4).