Bà Nguyễn Thị Thanh được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội

16:28 | 06/06/2024;
Tại phiên làm việc ngày 6/6/2024, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự, bầu chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội và phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an.

Tại phiên làm việc chiều 6/6, Quốc hội đã nghe Tổng Thư ký Quốc hội trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đoàn và kết quả phiếu xin ý kiến về việc bầu Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Danh sách bầu Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, với 465 đại biểu có mặt tán thành (bằng 95,48% tổng số ĐBQH), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác đại biểu kiêm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, làm Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng với đó, với đa số đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội thông qua các Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Lê Thành Long giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ và ông Lương Tam Quang giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Nguyễn Thị Thanh được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội- Ảnh 1.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều cùng ngày, Quốc hội xem xét, phê chuẩn Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh. Tại phiên họp, Quốc hội nghe Chủ tịch nước Tô Lâm trình bày Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh. Sau đó, Quốc hội bỏ phiếu kín phê chuẩn Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh đối với Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

TIỂU SỬ TÂN PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ THANH

Bà Nguyễn Thị Thanh được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội- Ảnh 2.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn