Bà Nguyễn Thị Thu Hiền được bầu làm Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027

15:43 | 05/01/2024;
100% Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam có mặt đã thống nhất biểu quyết bầu kiện toàn bổ sung 1 Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và 2 Ủy viên Ban Chấp hành khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Chiều 5/1, Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 TƯ Hội LHPN Việt Nam khoá XIII đã được tổ chức tại 2 địa điểm: Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị có sự tham dự của ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận TƯ.

Tại Hội nghị, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã chủ trì nội dung về công tác cán bộ tại điểm cầu Hà Nội; Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo chủ trì nội dung tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị đã tiến hành quy trình kiện toàn 1 Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng thời, Hội nghị cũng tiến hành bầu bổ sung 2 Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Hội khóa XIII do có các chị Ủy viên Ban Chấp hành đã chuyển công tác khác.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền được bầu kiện toàn Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 - Ảnh 1.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chủ trì và tham gia biểu quyết tại Hội nghị

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền được bầu kiện toàn Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 - Ảnh 2.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành tham gia biểu quyết tại hội nghị

Theo đó, căn cứ Đề án nhân sự được thông qua tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Căn cứ Điều lệ Hội LHPN Việt Nam, căn cứ kết quả thực hiện quy trình 5 bước giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 và Công văn số 8742 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Ban Bí thư đồng ý giới thiệu chị Nguyễn Thị Thu Hiền, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Trung ương Hội LHPN Việt Nam, sinh ngày 13/11/1976, để bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và chỉ định tham gia Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

Căn cứ Đề án nhân sự Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam; Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7; Căn cứ thực trạng Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam và để bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào phụ nữ, hoạt động Hội, Ban Chấp hành đã kiện toàn, bổ sung thêm 2 Uỷ viên, gồm:

(1) Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh ngày 22/2/1973

Chức vụ hiện tại: Đại tá, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội.

(2) Chị Hoàng Lê Quyên, sinh ngày 6/5/1980

Chức vụ hiện tại: Người đại diện phần vốn của Trung ương Hội tại Công ty cổ phần Du lịch Hòa Bình Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Hòa Bình Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hoà Bình Hàm Ninh.

Tại Hội nghị ở cả 2 địa điểm, 100% Ủy viên Ban Chấp hành có mặt đã thống nhất biểu quyết bầu kiện toàn bổ sung 1 Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và 2 Ủy viên Ban Chấp hành khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền được bầu kiện toàn Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 - Ảnh 3.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Viêt Nam Hà Thị Nga (giữa) trao hoa chúc mừng 2 tân Uỷ viên Ban Chấp hành

Như vậy, sau kiện toàn, bầu bổ sung, số lượng Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam là 5/5 đồng chí, đảm bảo số lượng như Đề án nhân sự Phó Chủ tịch đã được Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc thông qua; số lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội là 160/163 ủy viên; số uỷ viên còn thiếu (3 ủy viên) sẽ kiện toàn bổ sung khi có nhân sự đủ điều kiện.

Hội nghị cũng tổ chức chia tay, cảm ơn các chị thôi tham gia Ban Chấp hành TƯ Hội.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền được bầu kiện toàn Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 - Ảnh 4.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (phải) trao hoa và quà cảm ơn bà Nguyễn Thị Thu Thủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội, thôi không tham gia Ban Chấp hành do chuyển công tác

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn