Bắc Giang: Cán bộ Hội LHPN nêu 20 nội dung kiến nghị được đông đảo phụ nữ quan tâm

16:57 | 22/03/2024;
Ngày 22/3, bà Lê Thị Thu Hồng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang đã có buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với 240 cán bộ Hội LHPN chuyên trách 3 cấp trong toàn tỉnh.

Tại Hội nghị đối thoại, đã có 20 cán bộ Hội trình bày 20 nội dung kiến nghị ở các nhóm vấn đề như: việc thực hiện chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chế độ chính sách đối với đội ngũ ủy viên Ban Thường vụ Hội đoàn thể cấp xã, chi hội trưởng phụ nữ; chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao và bảo đảm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; về tín dụng, ngân hàng… 

Bắc Giang: Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc, đối thoại với cán bộ Hội - Ảnh 1.

Có 20 cán bộ Hội trình bày 20 nội dung kiến nghị ở các nhóm vấn đề

Trong đó có rất nhiều nội dung kiến nghị mang tính thời sự được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ quan tâm như việc sắp xếp, thực hiện chính sách đối với cán bộ dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính; việc mua bảo hiểm nhân thọ khi thực hiện vay vốn tại Ngân hàng thương mại; phòng chống tội phạm công nghệ cao…

Qua tổng hợp các ý kiến kiến nghị, đề xuất các lãnh đạo đại diện 11 sở, ngành, cơ quan chức năng tỉnh đã trao đổi thông tin, trả lời, tiếp thu 18 nội dung ý kiến, 2 ý kiến được chủ trì Hội nghị yêu cầu ngành chức năng trả lời bằng văn bản.

Kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận, đánh giá cao đội ngũ cán bộ chuyên trách Hội LHPN 3 cấp trong tỉnh tích cực nắm bắt, tổng hợp thông tin, tham gia phát biểu ý kiến, trong đó có nhiều nội dung trao đổi rất tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm tại Hội nghị. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục khẳng định, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn coi trọng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác hội và phong trào phụ nữ, tạo điều kiện thuận lợi để Hội LHPN các cấp phát huy vai trò, đẩy mạnh triển khai các hoạt động. 

Công tác hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tích cực. Các cấp hội đã phát huy tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và xây dựng gia đình hạnh phúc. Những kết quả công tác hội và phong trào phụ nữ những năm qua đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của của tỉnh.

Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Hội LHPN tỉnh đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về vị trí, vai trò của phụ nữ, về công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới, tạo chuyển biến tích cực nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và của toàn xã hội.

Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách về công tác hội và phong trài phụ nữ, công tác cán bộ nữ; nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, thu hút phụ nữ tham gia tổ chức hội; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn; đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động trong các cấp hội gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đặc biệt quan tâm xây dựng nguồn cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Qua đó, tổ chức Hội và phong trào phụ nữ của tỉnh sẽ ngày càng phát triển, có nhiều đóng góp, cống hiến tích cực, quan trọng hơn nữa góp phần xây dựng Bắc Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn