Ban hành bộ tiêu chí thống kê về tình hình xâm hại trẻ em

19:25 | 29/10/2021;
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành thông tư về Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em, xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm hại trẻ em.

Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em, xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm hại trẻ em được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2021. 

Theo đó, Danh mục chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em bao gồm một số chỉ tiêu sau:

- Chỉ tiêu chung về trẻ em: Dân số trẻ em; Tỷ số giới tính khi sinh; Tỷ suất sinh thô…

- Sức khỏe, dinh dưỡng trẻ em: Tỷ suất chết sơ sinh; Tỷ suất chết của trẻ em dưới 5 tuổi; Tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi…

- Bảo vệ trẻ em: Số lượng, tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Số lượng, tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp…

- Giáo dục trẻ em: Số lượng, tỷ lệ huy động trẻ em từ 3 tháng đến 36 tháng tuổi đi nhà trẻ; Số lượng, tỷ lệ huy động trẻ em từ 3 đến 5 tuổi đi học mẫu giáo…

- Văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em: Tỷ lệ thôn và tương đương có thiết chế văn hóa, thể thao dành cho trẻ em; Tỷ lệ xã phường, thị trấn có điểm vui chơi dành cho trẻ em.

- Trẻ em tham gia vào các vấn đề trẻ em: Tỷ lệ trẻ em từ 7 tuổi trở lên được lấy ý kiến về các vấn đề của trẻ em…

Ban hành bộ tiêu chí thống kê về tình hình xâm hại trẻ em - Ảnh 1.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Hội LHPN các huyện, thị trên địa bàn tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền về Luật an toàn giao thông và kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em ở một số trường tiểu học, THCS.

Thông tư nêu rõ: Căn cứ Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em, xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm hại trẻ em ban hành kèm theo Thông tư này, đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện lồng ghép, thu thập, tổng hợp những chỉ tiêu được phân công trong Bộ chỉ tiêu thống kê này, cung cấp cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021.

Tải về toàn văn Thông tư số 13/2021/TT-BLĐTBXH

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn