Bộ Thông tin và Truyền thông: Bổ nhiệm nữ Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính

15:03 | 10/07/2024;
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ đã công bố các quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ tại ba đơn vị: Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin và Truyền thông, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Kế hoạch - Tài chính. Cụ thể:

Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Cương giữ chức Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ TT&TT

Quyết định số 1138/QĐ-BTTTT ngày 09/7/2024 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Cương, Trưởng Phòng, Phòng Kinh tế, Cục Viễn thông, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ TT&TT.

Bộ Thông tin và Truyền thông: Bổ nhiệm nữ Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính- Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định cho ông Nguyễn Anh Cương

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Thúy giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ TT&TT

Quyết định số 1139/QĐ-BTTTT ngày 09/7/2024 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Thúy, Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch - Tài chính, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ TT&TT.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Thiện Nghĩa giữ chức Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ TT&TT

Quyết định số 1142/QĐ-BTTTT ngày 09/7/2024 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin và Truyền thông, giữ chức Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ TT&TT.
Bộ Thông tin và Truyền thông: Bổ nhiệm nữ Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính- Ảnh 2.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định cho ông Nguyễn Thiện Nghĩa

Các quyết định nêu trên có hiệu lực từ ngày ký.


Bộ Thông tin và Truyền thông: Bổ nhiệm nữ Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính- Ảnh 3.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương chụp ảnh với các cán bộ được bổ nhiệm

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn