Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị thực hiện đúng lộ trình cải cách tiền lương

13:27 | 24/10/2023;
Sáng 24/10, trong chương trình làm việc của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV, thảo luận ở tổ về tình hình kinh tế xã hội, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội Đào Ngọc Dung đã đề cập đến vấn đề cải cách tiền lương.

Được biết, tại kỳ họp thứ 6 này, Quốc hội sẽ xem xét và cho ý kiến về lộ trình cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Theo đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, tháng 5/2018, Trung ương thông qua Nghị quyết số 27-NQ/TW, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp là một quyết định rất đúng.

Tuy nhiên, 6 năm qua, việc thực hiện nghị quyết chưa được nhiều, mỗi năm điều chỉnh lương 7% nhưng "thực ra là bù vào trượt giá, chưa phải cải cách tiền lương".

Cho rằng đến thời điểm này đã chín muồi, không cải cách không được, ông Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, đầu tư cho cải cách tiền lương là đầu tư cho phát triển. "Chúng ta đã 3 lần lỡ hẹn với cán bộ, công chức, viên chức rồi", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.

"Lương kỹ sư ra trường 3,5 triệu đồng, thấp hơn lương tối thiểu vùng thấp nhất (4 triệu đồng), vậy các cháu sống làm sao? Chúng ta đặt vấn đề lương đảm bảo cuộc sống của họ và gia đình họ, có được không?", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu câu hỏi và đề nghị thực hiện đúng lộ trình cải cách tiền lương, mong Quốc hội ủng hộ.


Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội cũng nêu quan điểm, đi cùng với cải cách tiền lương khu vực công thì phải cải cách tiền lương khu vực doanh nghiệp nhà nước cũng như điều chỉnh phù hợp lương với đối tượng hưu trí và các đối tượng khác.

Với khu vực công, ông Đào Ngọc Dung cho rằng, quan trọng nhất là xoá bỏ mức lương cơ sở - đây là cái gốc, trả lương theo vị trí việc làm, ban hành 5 thang bảng lương.

Với khu vực doanh nghiệp nhà nước, ông cho biết, hiện có tình trạng doanh nghiệp thua lỗ, công nhân không có thu nhập nhưng người quản lý lương rất cao, vì họ ăn bảng lương hoàn toàn khác với người lao động.

Do đó, ông đề nghị phải cải cách lương ở khu vực này, với các nội dung sau:

Thứ nhất, người quản lý ăn lương cùng lao động, khi lợi nhuận cao thì cả hai hưởng cao.

Thứ hai, là tách hoàn toàn người quản lý với người giám sát vì "ở các nước, người quản lý sợ ông giám sát, nhưng ta thì ngược lại, ông giám sát sợ ông chủ vì ông chủ trả lương".

Thứ ba, Nhà nước không can thiệp vào thang bảng lương, doanh nghiệp hoàn toàn ban hành, khi đó Nhà nước đưa ra mức lương tối thiểu cho người lao động. "Hiện thang bảng lương 3 năm một lần tăng, bà tạp vụ có khi lương cao hơn kỹ sư ra trường nên công ty người ta sa thải thôi", ông nói.

Đặc biệt, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề cập đến tiền lương của người nghỉ hưu và những đối tượng khác. "Từ 1/7/2024 bỏ lương cơ sở thì lương của người nghỉ hưu giải quyết thế nào, có được cải cách tiền lương hay không, nếu có thì mức bao nhiêu? Không nâng thì vô hình trung để họ tụt lại phía sau, càng xa hơn mức sống đời thường", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung băn khoăn.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn