Cách ứng xử với môi trường của phụ nữ tác động tới phát triển môi trường bền vững

16:07 | 31/10/2022;
"Hiểu biết, kinh nghiệm và cách sử dụng tài nguyên, cách ứng xử với môi trường của phụ nữ tác động đáng kể tới phát triển môi trường bền vững"- đây là nhận định được đưa ra trong Hội thảo "Giới và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu" diễn ra sáng 31/10 tại Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Giới và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu - Ảnh 1.

TS Dương Kim Anh phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Dương Kim Anh - Phó giám đốc, Trưởng khoa Giới và Phát triển, cho biết: Bình đẳng giới trong bối cảnh khủng hoảng khí hậu và quản lý tài nguyên, hệ môi trường sinh thái là một trong những mối quan tâm trọng tâm của thế kỷ XXI.

Tác động của môi trường và biến đổi khí hậu là khác nhau giữa các khu vực, các thế hệ, độ tuổi, nhóm thu nhập và giới tính. Vì vậy, khả năng thích ứng với môi trường và biến đổi khí hậu của con người là khác nhau.

Tính nhạy cảm giới của phát triển môi trường bền vững còn nằm ở chỗ, phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài nguyên thiên nhiên ở cấp độ gia đình và cộng đồng và chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu. Hiểu biết, kinh nghiệm và cách sử dụng tài nguyên, cách ứng xử với môi trường của phụ nữ tác động đáng kể tới phát triển môi trường bền vững. Bên cạnh đó, cách một người mẹ ứng xử với môi trường tác động không nhỏ tới hành vi bảo vệ môi trường của con cái và các thành viên khác trong gia đình.

Trong các giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững, lồng ghép giới là giải pháp quan trọng, nhằm tăng cường khả năng tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực, nguồn lợi ích; tăng cường khả năng chống chịu, khả năng thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai; tăng cường hiệu quả quản lý rủi ro thiên tai trong cộng đồng.

Đặc biệt, với thanh niên, sinh viên, việc tìm hiểu, nghiên cứu về các vấn đề giới và phát triển môi trường, về khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu hết sức cần thiết, để thanh niên, sinh viên có thể trở thành tác nhân của sự thay đổi, là người đi đầu trong bảo vệ môi trường và truyền tải các kiến thức, kỹ năng bảo vệ môi trường và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tới gia đình và cộng đồng - đặc biệt là gia đình tương lai của mình.

Với các bài trình bày của chuyên gia và giảng viên trong khoa vể "Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới sinh kế của phụ nữ"; "Lồng ghép giới trong chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam - Cơ hội và thách thức"; "Bình đẳng giới và hòa nhập xã hội trong quản lý rác thải nhựa tại Việt Nam", Hội thảo "Giới và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu" khuyến khích sự chia sẻ, các góc nhìn đa chiều về môi trường, về giới và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn