Chủ tịch Quốc hội: Ưu tiên cao nhất cho chất lượng các dự án luật, đảm bảo tính khả thi

08:53 | 23/09/2021;
Tại Phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và cho ý kiến đối với 6 dự án Luật trong tổng số 7 dự án Luật sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, dự kiến khai mạc 20/10 tới.

Sau 8 ngày làm việc, Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thành chương trình đề ra để chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp Quốc hội và quyết định các nội dung theo thẩm quyền. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung xem xét các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, dự kiến khai mạc vào ngày 20/10.

Trong công tác lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và cho ý kiến đối với 6 dự án Luật trong tổng số 7 dự án Luật sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 sắp tới, gồm các dự án: Luật Cảnh sát cơ động, Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Luật Điện ảnh (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tinh thần ưu tiên cao nhất cho chất lượng mà không chạy theo số lượng các dự án luật, để đảm bảo khi luật được ban hành có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu quản lý.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ soạn thảo phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra và cơ quan hữu quan nghiên cứu kỹ lượng các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp để tiếp tục hoàn thiện, tập trung nâng cao chất lượng các dự án luật thêm một bước nữa, đảm bảo tính thuyết phục, tạo sự đồng thuận cao khi trình Quốc hội. Để sau khi được ban hành, các dự án Luật sẽ tạo hành lang pháp lý, chính sách đột phá với tầm nhìn dài hạn, thúc đẩy phát triển.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2 theo quy trình rút gọn tại một kỳ họp. 

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện dự án Luật, rà soát bổ sung một số nội dung và sẽ xem xét cho ý kiến lại dự án Luật này tại phiên họp tháng 10/2021.

Chủ tịch Quốc hội: Ưu tiên cao nhất cho chất lượng các dự án luật, đảm bảo tính khả thi - Ảnh 1.

Toàn cảnh bế mạc Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh quochoi.vn

Về công tác giám sát, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về kế hoạch chi tiết và đề cương giám sát của các chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội và giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2022. 

Cụ thể là, giám sát tối cao của Quốc hội về việc thực hiện các chính sách pháp luật liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, kể từ khi Luật Quy hoạch mới được ban hành. 

Chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo và về thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến sáp nhập địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cần thiết sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để vừa triển khai, vừa đôn đốc tổ chức thực hiện các chương trình giám sát. Chủ tịch Quốc hội một lần nữa nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ khóa XV này, việc đổi mới công tác giám sát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác giám sát là một trọng điểm trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội.

Về các nội dung quyết định theo thẩm quyền, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa; về đề án an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước; về kế hoạch kiểm toán năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét, quyết định ban hành nghị quyết về một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của đại dịch COVID-19; phương án sử dụng nguồn cắt giảm tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách trung ương…

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn