Cư trú tại Hà Nội, cần cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID, có mất phí không?

16:07 | 15/05/2024;
Người dân cư trú tại Hà Nội, có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID, có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID sẽ được hỗ trợ phí.

Tại kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề), với 100% đại biểu tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử VneID.

Nghị quyết áp dụng với công dân Việt Nam, cư trú tại Hà Nội, có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID, có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID.

Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 là tài khoản được tạo lập trong trường hợp thông tin của cá nhân kê khai đã được xác minh bằng ảnh chân dung, hoặc vân tay trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân hoặc Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.

Cụ thể, mức hỗ trợ như sau:

- Hỗ trợ 100% phí phải nộp của những người thuộc quy định của nghị quyết này mà không thuộc đối tượng được miễn phí theo quy định tại thông tư số 244 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

- Hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ (gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi dưỡng liệt sĩ); mức hỗ trợ 100.000 đồng/lần/người.

- Hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của các nhóm khác; mức hỗ trợ 200.000 đồng/lần/người.

- Trường hợp những người thuộc quy định của nghị quyết trên có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 2 phiếu lý lịch tư pháp trong một lần yêu cầu thì được hỗ trợ tối đa 50.000 đồng/lần/người (tương đương 10 phiếu lý lịch tư pháp).

Kinh phí thực hiện việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp quy định tại nghị quyết này được bố trí từ nguồn ngân sách TP giao Sở Tư pháp.

Cư trú tại Hà Nội, cần cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID, thì có mất phí không?- Ảnh 1.

Hà Nội biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp ngày 15/5

Nghị quyết được ban hành, đi vào đời sống, sẽ đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục thu nộp phí, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID, Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công thành phố trên địa bàn Hà Nội; hỗ trợ, khuyến khích, động viên, thu hút người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, sử dụng VNeID trong giải quyết thủ tục hành chính về cấp phiếu lý lịch tư pháp; góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng của dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp trong thời gian tới...

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thành phố, từ năm 2021 đến 2023, thành phố Hà Nội đã cấp khoảng 222.500 phiếu lý lịch tư pháp và trung bình mỗi ngày, Sở Tư pháp tiếp nhận trên 500 yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của công dân, tổ chức.

Để tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 28 ngày 5/3/2024 cho phép Hà Nội thực hiện thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID trước thời điểm nhân rộng toàn quốc.

Tuy nhiên, theo thống kê, từ 22/4 đến ngày 6/5, Sở Tư pháp đã tiếp nhận 5.272 hồ sơ; trong đó có 2.097 hồ sơ tiếp nhận qua ứng dụng VNeID (đạt 39,78%); có 3.175 hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công thành phố (đạt 60,22%). Số liệu trên cho thấy, mặc dù đạt kết quả đáng khích lệ bước đầu, nhưng nhìn chung, tỷ lệ người dân sử dụng ứng dụng VNeID để yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp chưa cao.

Vì vậy, thành phố cần thiết có cơ chế khuyến khích, động viên, hỗ trợ người dân tham gia sử dụng dịch vụ này, đặc biệt ở giai đoạn đầu thực hiện.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn