Đã nộp đơn xin nghỉ việc, liệu rút lại có được không?

15:03 | 26/12/2022;
Tuần trước, tôi nộp đơn xin nghỉ vì căng thẳng trong công việc nhưng giờ nghĩ lại tìm việc mới rất khó khăn. Vậy tôi có được rút lại đơn nghỉ việc hay không? Thu Hồng (TPHCM)

Về vấn đề này, Luật sư Phạm Thanh Hữu (THƯ VIỆN PHÁP LUẬT) tư vấn như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 35 Bộ luật Lao động 2019, Điều 7 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau:

1. Đối với trường hợp bình thường

- Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

- Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.

- Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù

2.1. Ngành, nghề, công việc đặc thù gồm:

- Thành viên tổ lái tàu bay; nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay, nhân viên sửa chữa chuyên ngành hàng không; nhân viên điều độ, khai thác bay.

- Người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

- Thuyền viên thuộc thuyền bộ làm việc trên tàu Việt Nam đang hoạt động ở nước ngoài; thuyền viên được doanh nghiệp Việt Nam cho thuê lại làm việc trên tàu biển nước ngoài.

- Trường hợp khác do pháp luật quy định.

2.2. Khi người lao động làm ngành, nghề, công việc quy định tại khoản 2.1 nêu trên đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với những người lao động này thì thời hạn báo trước như sau:

- Ít nhất 120 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên.

- Ít nhất bằng một phần tư thời hạn của hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng.

Theo Điều 38 Bộ luật Lao động 2019, mỗi bên đều có quyền hủy bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước khi hết thời hạn báo trước nhưng phải thông báo bằng văn bản và phải được bên kia đồng ý. Do đó, bạn có quyền rút lại đơn xin nghỉ việc. Nếu được sự đồng ý từ người sử dụng lao động thì bạn tiếp tục làm việc tại công ty.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn