Đang mang thai, có được nhận việc về nhà làm?

17:26 | 04/01/2024;
Hỏi: "Tôi đang mang thai tháng thứ ba nhưng vì sức khỏe yếu nên bác sĩ dặn hạn chế đi lại. Vậy tôi có thể nhận việc về nhà làm (không phải lên công ty) hay không?", Lê Trúc Quỳnh (TP Hồ Chí Minh).

Về vấn đề này, luật sư Phạm Thanh Hữu (THƯ VIỆN PHÁP LUẬT) tư vấn như sau:

Theo Điều 167 Bộ luật Lao động 2019, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nhận việc về làm tại nhà. Như vậy, chị có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc nhận việc về làm tại nhà. Trường hợp người sử dụng lao động đồng ý thì chị sẽ được làm việc tại nhà (không phải lên công ty).

Lưu ý: Chị cần trình bày rõ hoàn cảnh của mình (đang mang thai tháng thứ ba, sức khỏe yếu nên bác sĩ dặn hạn chế đi lại, chỗ ở hiện tại xa công ty…) và cam kết với người sử dụng lao động sẽ hoàn thành tốt công việc như làm việc ở công ty, như vậy sẽ tăng khả năng người sử dụng lao động đồng ý để chị được làm việc tại nhà.

Căn cứ Điều 138 Bộ luật Lao động 2019, lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động thì phải thông báo cho người sử dụng lao động kèm theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi.

Trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thời gian tạm hoãn do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động nhưng tối thiểu phải bằng thời gian do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định tạm nghỉ. 

Trường hợp không có chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về thời gian tạm nghỉ thì hai bên thỏa thuận về thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn