Đang nghỉ thai sản, có được thưởng Tết Âm lịch 2024?

19:42 | 04/12/2023;
"Tôi dự sinh giữa tháng 12/2023. Trong thời gian công ty xét, bình chọn thưởng Tết Âm lịch 2024 thì tôi đang nghỉ thai sản. Vậy tôi có được thưởng Tết Âm lịch 2024 hay không?", Nguyễn Tú Trinh (Cà Mau).

Về vấn đề này, luật sư Phạm Thanh Hữu (THƯ VIỆN PHÁP LUẬT) tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 104 Bộ luật Lao động 2019, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Như vậy, thưởng Tết Âm lịch 2024 không phải là khoản thưởng bắt buộc công ty phải trả cho người lao động. Việc thưởng Tết Âm lịch 2024 sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động và được công ty quy định tại quy chế thưởng.

Do đó, chị muốn biết trong thời gian nghỉ thai sản mình có được thưởng Tết Âm lịch 2024 hay không thì cần xem quy chế thưởng của công ty quy định về vấn đề này như thế nào.

Hiện nay, các công ty thưởng Tết Âm lịch 2024 thường căn cứ vào thời gian làm việc và kết quả làm việc của người lao động trong năm 2023. Trường hợp người lao động có thời gian làm việc thực tế không trọn năm nhưng kết quả làm việc tốt thì vẫn được xem xét để thưởng. Trường hợp hiệu suất làm việc của người lao động ngang nhau nhưng người nào có thời gian thực tế làm việc cho công ty lâu hơn thì được xem xét thưởng Tết Âm lịch 2024 ở mức cao hơn.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn