Hà Nội: Ưu tiên nguồn lực cho giáo dục, khám chữa bệnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số

11:12 | 28/04/2023;
Vừa qua, Đoàn khảo sát của Ban Văn hoá-Xã hội, HĐND thành phố Hà Nội đã đi thực tế tại các xã: Tản Lĩnh, Ba Trại và làm việc với UBND huyện Ba Vì về việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Huyện Ba Vì thuộc vùng bán sơn địa, nằm ở phía Tây Bắc và cách trung tâm Thủ đô khoảng 60km, được chia thành 3 vùng: vùng núi, vùng đồi gò và vùng đồng bằng ven sông. Trong đó, khu vực miền núi có 7 xã (toàn huyện có 31 xã thị trấn). Xác định phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi là nhiệm vụ quan trọng, nên cấp ủy, chính quyền các cấp luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên.

Hà Nội: Ưu tiên nguồn lực cho giáo dục, khám chữa bệnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 1.

Chương trình giảm nghèo tại các khu vực đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Nội chưa bền vững, thu nhập bình quân đầu người còn thấp, tỷ lệ hộ nguy cơ tái nghèo cao

Theo báo cáo, kết quả triển khai Chương trình đến thời điểm này cho thấy, đối với các dự án thuộc nguồn vốn xây dựng cơ bản, có 40 dự án với tổng kinh phí cho huyện giai đoạn 2021-2025 là 500 tỷ đồng. Các dự án được triển khai trên nhiều lĩnh vực như nhà văn hoá, giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi...

Đối với các dự án, nội dung thuộc nguồn vốn sự nghiệp, huyện Ba Vì được Thành phố dự kiến bố trí 41,899 tỷ đồng, trong đó gồm các tiểu dự án phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, các công trình, dự án; chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết với phụ nữ và trẻ em...

Nhìn chung, việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thủ đô Hà Nội đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng núi phát triển tích cực, hạ tầng cơ sở vật chất các xã miền núi được quan tâm đầu tư toàn diện theo hướng chuẩn quốc gia; các giá trị văn hóa dân tộc được bảo tồn và phát huy, đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện.

Cần quan tâm giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc

Tuy nhiên, hiện vẫn còn tồn tại, hạn chế là kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa khai thác hết được lợi thế về tiềm năng của vùng. Chương trình giảm nghèo chưa bền vững, thu nhập bình quân đầu người còn thấp, tỷ lệ hộ nguy cơ tái nghèo cao, đời sống của nhân dân tuy đã được cải thiện nhưng còn thấp hơn so với mặt bằng chung của huyện. Việc cập nhật, phê duyệt tổng hợp đề xuất Thành phố bố trí vốn còn chậm nhất là đối với các danh mục chương trình, dự án thuộc vốn sự nghiệp của Thành phố tại Kế hoạch số 253/KH-UBND.

Nguyên nhân được UBND huyện Ba Vì chỉ ra do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; do ảnh hưởng công tác giải phóng mặt bằng và giá cả nguyên vật liệu tăng đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn huyện...

Đoàn khảo sát đã ghi nhận những kết quả đạt được cũng như tồn tại, vướng mắc, đề xuất của các đơn vị. Đồng thời đề nghị huyện quan tâm tuyên truyền chủ trương chính sách tới đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; quan tâm đẩy mạnh phát triển văn hoá xã hội, ưu tiên các nguồn lực đầu tư cho giáo dục nâng cao dân trí, đầu tư cho công trình khám chữa bệnh chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân; quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm; quan tâm giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc (như chữ viết, ngôn ngữ của đồng bào dân tộc Dao). Quá trình đầu tư các dự án đảm bảo theo phân cấp, đầu tư có trọng điểm tránh dàn trải; phát huy hiệu quả đầu tư vốn.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn