Hải Dương: Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, lãnh đạo quản lý cấp cơ sở còn thấp

13:28 | 11/06/2024;
Đây là thông tin kết luận sau khi Đoàn Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới của Hội LHPN tỉnh Hải Dương đã có cuộc khảo sát, làm việc tại địa bàn huyện Nam Sách.

Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Trần Thị Thanh Thảo – Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hải Dương – Trưởng đoàn cùng các thành viên là các đồng chí thường trực, đại diện lãnh đạo, chuyên viên Ban chuyên môn Hội LHPN tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Ủy ban MTTQ tỉnh; Sở Lao động, Thương binh & Xã hội cùng các ban, ngành địa phương.

Hải Dương: Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, lãnh đạo quản lý cấp cơ sở còn thấp- Ảnh 1.

Đồng chí Trần Thị Thanh Thảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hải Dương làm Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc với các ban, ngành huyện Nam Sách

Thời gian qua, huyện Nam Sách đã tập trung triển khai thực hiện tốt Kế hoạch của UBND tỉnh Hải Dương về thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021- 2030. Trong đó, bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, toàn huyện có 82,3% số cơ quan, đơn vị, đoàn thể có trưởng, phó là nữ; 97% cơ quan, đơn vị, đoàn thể có nguồn quy hoạch lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nam Sách chiếm 15,3%; cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các xã, thị trấn là 24,7%.

Về tỷ lệ nữ trong cơ quan dân cử nhiệm kỳ 2021 - 2026, có 24,2% nữ đại biểu tham gia HĐND huyện (thấp hơn so với tỷ lệ chung cả nước là 29,08%) và tỷ lệ nữ đại biểu tham gia HĐND xã, thị trấn đạt 28,1% (tỷ lệ chung cả nước là 28,48%).

Ngoài ra, huyện Nam Sách cũng thực hiện tốt công tác bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế lao động; bình đẳng giới trong đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; bình đẳng trong lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa thông tin…

Hải Dương: Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, lãnh đạo quản lý cấp cơ sở còn thấp- Ảnh 2.

Các đại biểu nêu ra nhiều vấn đề bấp cập, cần điều chỉnh về công tác bình đẳng giới tại cấp cơ sở

Tuy nhiên, theo đánh giá của đoàn công tác, hoạt động triển khai thực hiện pháp luật về bình đẳng giới ở cấp cơ sở có nơi chưa được quan tâm đúng mức. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, HĐND, lãnh đạo quản lý ở cấp cơ sở còn thấp. Một số địa phương khi xây dựng các chương trình, đề án, các nhiệm vụ phát triển kinh tế chưa quan tâm lồng ghép giới. Kiến thức về giới, bình đẳng giới và kỹ năng lồng ghép bình đẳng giới của đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ làm công tác bình đẳng giới nói riêng còn hạn chế. Bên cạnh đó, tỷ lệ sinh giữa nam và nữ có sự chênh lệch cao…

Hải Dương: Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, lãnh đạo quản lý cấp cơ sở còn thấp- Ảnh 3.

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn công tác.

 Đoàn giám sát Hội LHPN tỉnh Hải Dương đề nghị địa phương cần có giải pháp cụ thể thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; chú trọng về tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, HĐND, lãnh đạo quản lý ở các cơ quan, đơn vị, địa phương; có các biện pháp thích hợp làm giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi Luật Bình đẳng giới trong thực hiện, đồng thời nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn