Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn có tân Phó Chủ tịch

22:13 | 10/05/2024;
Ngày 10/5, Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị bầu bổ sung Uỷ viên Ban chấp hành, Uỷ viên Ban Thường vụ và Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa IX; bầu bổ sung uỷ viên uỷ ban kiểm tra và Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị, Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh biểu quyết 100% thống nhất bầu đồng chí Nguyễn Thị Huế - Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Bắc Kạn - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa IX; 100% đại biểu tại hội nghị thống nhất bầu đồng chí Phan Thị Na - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa IX - tham gia uỷ viên uỷ ban kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bà Phan Thị Na (giữa) - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa IX - là Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh cũng tặng hoa chia tay đồng chí Hoàng Thị Ngân - nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh - chuyển đến công tác và giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn