Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2023: Phụ nữ và quyền sở hữu trí tuệ

15:23 | 03/04/2023;
Nhằm tôn vinh các nhà phát minh, nhà sáng tạo và doanh nhân nữ trên khắp thế giới cũng như thành quả đột phá của họ, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã chọn chủ đề năm 2023 là “Phụ nữ với sở hữu trí tuệ: Thúc đẩy đổi mới và sáng tạo”

Ngày "Sở hữu trí tuệ thế giới" được tổ chức hàng năm vào ngày 26/4 nhằm mục đích "nâng cao nhận thức về cách mà bằng sáng chế, quyền tác giả, thương hiệu và thiết kế tác động đến cuộc sống hàng ngày" và "để biểu dương tính sáng tạo, sự đóng góp của những người sáng tạo và những người đổi mới vào việc phát triển xã hội trên toàn cầu".

Năm nay, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới đã công bố chủ đề ngày Sở hữu trí tuệ thế giới: "Phụ nữ với sở hữu trí tuệ: Thúc đẩy đổi mới và sáng tạo" là dịp để tôn vinh tất cả những người phụ nữ tài năng trên toàn thế giới. Hãy hướng tới bình đẳng giới trong hoạt động sở hữu trí tuệ và giải phóng sự khéo léo và sáng tạo của phụ nữ và trẻ em gái ở khắp mọi nơi. Cùng nhau, chúng ta có thể xây dựng một ngày mai tốt đẹp hơn.

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2023: Phụ nữ và quyền sở hữu trí tuệ - Ảnh 1.

Với chủ đề "Phụ nữ với sở hữu trí tuệ: Thúc đẩy đổi mới và sáng tạo" là dịp để tôn vinh tất cả những người phụ nữ tài năng trên toàn thế giới.

Phụ nữ mang đến những quan điểm và tài năng mới. Nhưng có một vấn đề! Quá ít phụ nữ tham gia vào hệ thống sở hữu trí tuệ. Điều đó có nghĩa là có quá ít phụ nữ được hưởng lợi từ sở hữu trí tuệ.

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới cho rằng mọi người, ở khắp mọi nơi, đều có thể sử dụng quyền sở hữu trí tuệ để bảo vệ công nghệ, thương hiệu và sự sáng tạo của mình. Phụ nữ chiếm gần một nửa dân số toàn cầu, đây là nguồn tài năng to lớn.

Trải qua nhiều thế hệ, phụ nữ đã định hình thế giới của chúng ta bằng sự khéo léo và sáng tạo của mình ở khắp mọi nơi. Phụ nữ đang thúc đẩy các đột phá khoa học, thiết lập xu hướng sáng tạo mới, tạo dựng doanh nghiệp và làm biến đổi thế giới.....

Vì vậy, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới khuyến khích nhiều phụ nữ sử dụng hệ thống sở hữu trí tuệ để bảo vệ và gia tăng giá trị cho công việc của chính mình. Bằng cách đó chúng ta có thể: Phát triển các công nghệ ngày càng nhiều hơn và tốt hơn phục vụ con người; tạo ra nhiều hơn các doanh nghiệp thành đạt do phụ nữ lãnh đạo; hỗ trợ phục hồi kinh tế và phát triển trở lại tốt hơn.


Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn