Những gợi ý để lấy lại tiền khi chuyển nhầm tiền cho người khác

21:10 | 28/07/2023;
Hỏi: Vừa rồi, do sơ suất trong việc thanh toán tiền lương cho người lao động nên tôi đã chuyển khoản nhầm cho người khác. Làm sao để lấy lại số tiền đã chuyển nhầm? Hoàng Thu Ái (Bạc Liêu)

Về vấn đề này, luật sư Phạm Thanh Hữu (THƯ VIỆN PHÁP LUẬT) tư vấn như sau:

Trường hợp chuyển khoản nhầm tiền cho người khác thì người chuyển nhầm hoàn toàn có quyền đòi lại số tiền đó. Cụ thể như sau:

1. Trường hợp biết được người nhận số tiền do mình chuyển khoản nhầm

Đối với trường hợp bạn biết người nhận số tiền do mình chuyển khoản nhầm thì liên hệ với họ để được họ hoàn trả lại cho bạn (trường hợp bên nhận nhầm tiền lo ngại rủi ro pháp lý về sau, như là đã hoàn trả lại tiền nhưng bên kia vẫn cho rằng mình chưa trả thì hai bên có thể liên hệ với ngân hàng để họ hỗ trợ).

Trường hợp, người nhận số tiền mà bạn chuyển khoản nhầm không chịu hoàn trả thì bạn có quyền khởi kiện họ ra Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền để đòi lại số tiền; hoặc trình báo cơ quan Công an để được giải quyết.

2. Trường hợp không biết thông tin của người nhận số tiền do mình chuyển khoản nhầm

Đối với trường hợp bạn không biết thông tin của người nhận số tiền do mình chuyển khoản nhầm thì cần liên hệ với ngân hàng để được hỗ trợ lấy lại tiền.

- Trường hợp số tiền đó vẫn còn nằm trong tài khoản của người nhận

Ngân hàng dựa trên thông tin, chứng từ mà người chuyển khoản nhầm tiền cung cấp để phong tỏa khoản tiền trong tài khoản của người nhận và hoàn trả lại cho người chuyển khoản nhầm.

- Trường hợp số tiền đó không còn nằm trong tài khoản của người nhận (người nhận đã chi tiêu, chuyển khoản cho người khác…)

Đối với trường hợp này thì Ngân hàng yêu cầu bên nhận tiền nhầm hoàn trả lại số tiền đó cho người chuyển nhầm (cho họ một khoảng thời gian nhất định). 

Trường hợp người nhận tiền nhầm không chịu hoàn trả thì Ngân hàng hướng dẫn người chuyển khoản nhầm trình tự, thủ tục để khởi kiện bên nhận tiền nhầm ra Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền để đòi lại tiền; hoặc trình báo cơ quan công an để được giải quyết.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn