Phát huy quyền làm chủ của phụ nữ trong xây dựng nhà nước pháp quyền

11:48 | 01/10/2021;
Tại hội thảo sáng nay (1/10) về Vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa cho rằng, những nhiệm vụ, giải pháp đặt ra là tiếp tục phát huy quyền làm chủ của phụ nữ; đề cao vai trò chủ thể của phụ nữ trong tham gia xây dựng, quản lý nhà nước.

Sáng nay 1/10, các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa và Nguyễn Thị Minh Hương chủ trì Hội thảo trực tiếp và trực tuyến về "Vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam thời gian qua và giải pháp phát huy vai trò của Hội LHPN Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045".

Phát biểu tại hội thảo, TS. Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khái quát một số vấn đề chung về nhà nước pháp quyền XHCN và tổ chức Hội LHPN Việt Nam; đồng thời nêu ra những kết quả nổi bật của Hội tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền thời gian qua. Trong đó nhấn mạnh về sự thay đổi nhận thức vai trò của Hội "là trung tâm tập hợp đoàn kết phụ nữ Việt Nam, hướng dẫn và vận động chị em phấn đấu vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ, bình đẳng nam nữ" đến "vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ" được thể hiện thành những nhiệm vụ và phương thức hoạt động cụ thể, phù hợp.

Đặc biệt, Hội LHPN Việt Nam chủ động tham mưu và thực hiện các giải pháp để phát huy vai trò, nội lực của phụ nữ, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN. Qua đó phát huy quyền làm chủ của phụ nữ trong tham gia xây dựng nhà nước; tham gia xây dựng, hoàn thiện luật pháp chính sách liên quan tới phụ nữ và bình đẳng giới…

Phát huy quyền làm chủ của phụ nữ trong xây dựng nhà nước pháp quyền - Ảnh 1.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo

Theo Phó Chủ tịch Bùi Thị Hòa, bối cảnh thế giới, trong nước và sự phát triển nhanh cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trước sự tác động của nền kinh tế thị trường…, đang đặt ra nhiều vấn đề trong việc phát huy vai trò làm chủ của phụ nữ và việc thực hiện vai trò của tổ chức Hội LHPN Việt Nam trong tham gia xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền.

Theo đó, những nhiệm vụ, giải pháp đặt ra là tiếp tục phát huy quyền làm chủ của phụ nữ trong tham gia xây dựng và quản lý nhà nước; trong đó, tập trung giúp phụ nữ có đủ năng lực thực hiện quyền làm chủ và đề cao vai trò chủ thể của phụ nữ trong các hoạt động Hội và các hoạt động xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham gia xây dựng, hoàn thiện luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của phụ nữ, vận động phụ nữ tham gia các phong trào thi đua của đất nước. Thúc đẩy công tác tập hợp, thu hút và phát triển hội viên góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của các cấp Hội, đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cán bộ để đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền.

Phát huy quyền làm chủ của phụ nữ trong xây dựng nhà nước pháp quyền - Ảnh 2.

Các chuyên gia, nhà khoa học tham gia thảo luận

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và các nhà khoa học, chuyên gia nêu ra các dự báo xu hướng lớn tình hình phát triển kinh tế - xã hội ảnh hưởng tới phụ nữ; những vấn đề đặt ra với những sở trường, thế mạnh của Hội tham gia vào sự phát triển chung của đất nước; cũng như nâng cao được vai trò, vị thế của phụ nữ. Đặc biệt, các chuyên gia cũng đưa ra nhiều khuyến nghị nhằm thực hiện vai trò của tổ chức Hội trong xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, phát huy vai trò làm chủ, dân chủ của phụ nữ.

Phát huy quyền làm chủ của phụ nữ trong xây dựng nhà nước pháp quyền - Ảnh 3.

Toàn cảnh hội thảo bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến

Các nhà khoa học cũng gợi ý Hội LHPN Việt Nam nên nghiên cứu và đưa ra những dự báo dài hạn về các vấn đề tác động tới phụ nữ, xây dựng cơ sở lý luận cũng như thực tiễn với những đặc thù riêng của tổ chức Hội trong xây dựng nhà nước pháp quyền. Đồng thời đề xuất những chủ trưởng, chính sách nhằm tạo điều kiện và cơ hội để tổ chức Hội thực hiện tốt vai trò của mình. Cùng với đó, nâng mối liên hệ giữa các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoạn kết; hoàn thiện cớ chế, chính sách về giám sát và phản biện xã hội để nâng cao vai trò tổ chức Hội…

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn