Phú Thọ: Tập huấn nâng cao năng lực về giảm nghèo cho cán bộ, hội viên, phụ nữ

08:55 | 27/10/2022;
Đây là dịp các cán bộ, hội viên, phụ nữ được trang bị những kiến thức cần thiết, đồng thời trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, những giải pháp thiết thực nhằm khắc phục những khó khăn trong công tác giảm nghèo tại tỉnh Phú Thọ.

Nhằm giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ được nâng cao kiến thức về công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, TƯ Hội LHPN Việt Nam, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 105 chị là cán bộ Hội LHPN cấp xã, cán bộ làm công tác giảm nghèo không chuyên trách cấp xã. Chương trình tập huấn diễn ra trong 2 ngày, 26 và 27/10/2022. 

Nội dung khóa tập huấn bao gồm: nâng cao năng lực về công tác giảm nghèo; nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025; Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025.

Tập huấn nâng cao năng lực về giảm nghèo cho cán bộ, hội viên, phụ nữ - Ảnh 1.

Phó Ban Gia đình xã hội - Kinh tế Hội LHPN tỉnh Phú Thị Nguyễn Thị Ái Quy trao đổi với học viên nội dung "Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ"

Tại lớp tập huấn, các học viên được các giảng viên, báo cáo viên giàu kinh nghiệm của Hội LHPN tỉnh, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Ngân hàng Chính sách tỉnh trực tiếp trao đổi những kiến thức, nội dung: Tổng quan hoạt động hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ gắn với công tác hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo giai đoạn 2021-2025; Hướng dẫn quy trình, kỹ thuật sản xuất an toàn theo hướng VietGAP, Global Gap và định hướng tham gia các mô hình giảm nghèo theo chuỗi giá trị, mô hình sinh kế giảm nghèo cho phụ nữ theo hướng liên kết sản xuất chuỗi giá trị; Tư vấn quản lý tiêu thụ nông sản, kiến thức về quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm hàng hóa dịch vụ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, chuyển giao ứng dụng kỹ thuật trong sản xuất; Cách thức sử dụng, quản lý các nguồn vốn vay, tiết kiệm cho hội viên phụ nữ nghèo gắn với hỗ trợ xây dựng mô hình chuyển đổi sinh kế tại địa phương.

Các học viên tham gia tập huấn nâng cao năng lực về giảm nghèo

Đây là những kiến thức cần thiết, tạo cơ hội để các học viên được trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, những giải pháp thiết thực nhằm khắc phục những khó khăn trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên, phụ nữ trong phát triển kinh tế theo hướng phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương, sản phẩm chất lượng đạt chuẩn OCOP. 

Qua khóa tập huấn này sẽ giúp cán bộ Hội tiếp tục tuyên truyền cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn để có nhiều cách làm năng động, sáng tạo, linh hoạt, nhạy bén, hoạt động có hiệu quả và nhân rộng được các mô hình phát triển kinh tế tại địa phương góp phần tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Tập huấn nâng cao năng lực về giảm nghèo cho cán bộ, hội viên, phụ nữ - Ảnh 3.

Hình ảnh tại khóa tập huấn

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác giảm nghèo đa chiều

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ còn 24.604 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,88% (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025) và 19.531 hộ cận nghèo, chiếm 4,67%, trong đó hộ gia đình có hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn là 10.976 hộ, hộ cận nghèo là 9.986 hộ.

Để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Hội LHPN các cấp trong tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về công tác giảm nghèo đa chiều, bền vững nhằm khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng, huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; tuyên truyền các gương điển hình, sáng kiến, mô hình tốt về giảm nghèo để thúc đẩy, nhân rộng và lan tỏa trong xã hội.

Các cấp Hội cũng tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong nông nghiệp, kiến thức thành lập HTX/THT; hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn như: vốn ủy thác Ngân hàng CSXH, Vốn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, Vốn 120 giải quyết việc làm.

Bên cạnh đó, hằng năm các cấp Hội tổ chức hỗ trợ xây dựng và phát triển các mô hình sinh kế bền vững, có thu nhập tốt, nâng cao chất lượng cuộc sống và thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho phụ nữ nghèo; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn