Quốc hội giám sát việc dạy thêm, học thêm, biên soạn một bộ sách giáo khoa

11:05 | 29/11/2023;
Sáng 29/11, có 474 đại biểu đã tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 95,95%) thông qua Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Trình bày Báo cáo tại phiên họp, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết 10 nội dung đã các đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung và Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, bổ sung, chỉnh lý trong dự thảo Nghị quyết, gồm:

(1) Việc đẩy nhanh thực hiện hóa đơn điện tử trong việc thu thuế, phí, lệ phí; (2) đánh giá, tổng kết việc thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản; (3) về thời hạn giải quyết dứt điểm việc chậm chi trả kinh phí khoán bảo vệ rừng; (4) việc kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương; (5) xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; (6) nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ để cập nhật thường xuyên các công ty nợ, chậm đóng bảo hiểm; (7) việc dành từ 2% ngân sách nhà nước cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; (8) tập trung triển khai các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, trong đó có chương trình về biển, hải đảo; (9) quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm; (10) bảo đảm dành ít nhất 30% ngân sách y tế cho y tế dự phòng. 

Về ý kiến đề nghị Chính phủ khẩn trương chỉ đạo thực hiện hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất thuộc dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh qua huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, nội dung "Bố trí nguồn vốn và thực hiện nhiệm vụ chi thanh toán chi phí giải phóng mặt bằng cho Dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh qua huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc cho người dân, tránh khiếu kiện kéo dài" đã bao gồm nội dung ý kiến của đại biểu Quốc hội nêu, do đó, xin được giữ nguyên như trong dự thảo Nghị quyết.

Quốc hội giám sát việc dạy thêm, học thêm, biên soạn một bộ sách giáo khoa- Ảnh 1.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Về ý kiến đề nghị khẩn trương xây dựng bộ sách giáo khoa dùng chung trong năm 2025, ông Bùi Văn Cường cho biết, tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương tiếp tục tổ chức việc biên soạn một bộ sách giáo khoa theo Nghị quyết số 88. Do đó, xin không bổ sung nội dung trên trong dự thảo Nghị quyết.

Đối với ý kiến cho rằng không cần thiết quy định nội dung "Khẩn trương ban hành đầy đủ văn bản quy định chi tiết, triển khai thi hành Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)" trong lĩnh vực xây dựng, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết là giải pháp quan trọng nhằm đưa các luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 sớm đi vào cuộc sống, hoàn thiện cơ sở pháp lý để đẩy mạnh thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030; do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin được giữ như dự thảo.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn