Quyết tâm xây dựng Chính phủ 2021-2026 đổi mới, liêm chính, hiệu quả

10:29 | 11/08/2021;
Sáng 11/8, Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 đã khai mạc.

Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến với các địa phương trên toàn quốc, do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì.

Dự phiên họp tại đầu cầu Chính phủ có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng; Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước; Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các thành viên Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; lãnh đạo các Ban Đảng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ủy ban của Quốc hội; các Văn phòng Trung ương và cơ quan Trung ương của các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội.

Dự phiên họp tại đầu cầu 63 tỉnh, thành phố có Bí thư tỉnh, thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quyết tâm xây dựng Chính phủ 2021-2026 đổi mới, liêm chính, hiệu quả - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, đây là phiên họp đầu tiên của Chính phủ sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Các sự kiện trên cho thấy, Đại hội Đảng đề ra chủ trương, đường lối chính sách, Quốc hội thể chế hóa, Chính phủ cụ thể hóa bằng chương trình hành động để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng, Nghị quyết của Quốc hội.

Do đó, phiên họp có tính chất quan trọng, nhằm thống nhất những vấn đề then chốt, quan trọng nhất thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Quyết tâm xây dựng Chính phủ khóa XV đổi mới, liêm chính, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ.

Phiên họp cũng nghe đại diện lãnh đạo Chính phủ trình bày tóm tắt để các đại biểu cả ở Trung ương và địa phương thảo luận về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XV triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.

Phiên họp tập trung đánh giá nhận định về bối cảnh, tình hình; quan điểm, mục tiêu; thảo luận về 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chủ yếu giai đoạn 2021-2025 với hơn 400 chương trình, đề án, nhiệm vụ cụ thể nhằm triển khai thực hiện 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp này.

Tại phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có phát biểu quan trọng chỉ đạo, gợi mở, định hướng và giao nhiệm vụ cho Chính phủ trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn