Thái Nguyên thông qua quy hoạch 4 khu công nghiệp mới

18:00 | 12/02/2024;
Thái Nguyên đã thông qua quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đối với 4 khu công nghiệp mới nhằm thu hút các nhà đầu tư trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Nhằm thu hút các nhà đầu tư trong năm 2024 và những năm tiếp theo, tỉnh Thái Nguyên đã thông qua quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đối với 4 khu công nghiệp mới, có quy mô lớn gồm khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tây Phổ Yên, khu công nghiệp Yên Bình 2, khu công nghiệp Yên Bình 3, khu công nghiệp Thượng Đình và khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình với tổng diện tích đất các khu công nghiệp này là 1.790 ha.

Ngoài ra, UBND tỉnh Thái Nguyên còn phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phú Bình đến năm 2040; trong đó, diện tích khu công nghiệp 675 ha, diện tích đất khu đô thị, dịch vụ 225 ha. Đây là tiền đề hết sức quan trọng trong việc lựa chọn các nhà đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất.

Theo Ban quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên, đối với 2 khu công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch xây dựng gồm Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phú Bình và Khu công nghiệp Sông Công II - giai đoạn 2 hiện đang trong quá trình xúc tiến, thu hút nhà đầu tư quan tâm, xây dựng phát triển hạ tầng khu công nghiệp, trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư. Đối với 4 khu công nghiệp mới đang triển khai lập quy hoạch xây dựng, hiện đã tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, trình thẩm định, phê duyệt đồ án, dự kiến hoàn thành trong quý I/2024...

Thái Nguyên thông qua quy hoạch 4 khu công nghiệp mới- Ảnh 1.

Một góc Thành phố Thái Nguyên hôm nay. Ảnh: T.N

Để đảm bảo tiến độ triển khai các khu công nghiệp trên địa bàn, Ban quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên đã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch các khu tái định cư và khu nhà ở, công trình dịch vụ tiện ích cho người lao động trong khu công nghiệp, điều chỉnh gia hạn thời gian thực hiện dự án đối với một số dự án đã hết thời gian thực hiện dự án (Khu công nghiệp Sông Công II, Khu công nghiệp Điềm Thụy - Khu A), chỉ đạo các sở, ngành có kiên quan phối hợp cùng Ban hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Sông Công II - giai đoạn 2...

Hiện toàn tỉnh Thái Nguyên có 5 khu công nghiệp tập trung với hơn 300 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trong đó, có 167 dự án FDI có tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 10,8 tỷ USD và 135 dự án DDI với tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 17.300 tỷ đồng. Năm 2023, các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ở Thái Nguyên đạt tổng doanh thu 29 tỷ USD, giá trị xuất khẩu đạt 25,5 tỷ USD, chiếm trên 94% giá trị xuất khẩu của cả tỉnh. Các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp nộp ngân sách nhà nước khoảng 9.500 tỷ đồng, chiếm 48,6% tổng số thu ngân sách toàn tỉnh, tạo việc làm cho hơn trên 85.000 lao động.

Năm 2024, các doanh nghiệp hoạt động tại các khu công nghiệp trên địa bàn Thái Nguyên phấn đấu đạt doanh thu quy đổi khoảng 34 tỷ USD, giá trị xuất khẩu đạt 31 tỷ USD, nộp ngân sách đạt 10.000 tỷ đồng. Thái Nguyên phấn đấu thu hút thêm 15 dự án đầu tư mới vào các khu công nghiệp trên địa bàn, thu hút vốn đầu tư đăng ký mới đạt 500 triệu USD và 4.500 tỷ đồng.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn