Thực hư thông tin "sinh con một bề được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí"

17:22 | 10/03/2021;
Ông Đinh Huy Dương, Vụ trưởng Vụ Truyền thông-Giáo dục (Bộ Y tế), nhấn mạnh thông tin "từ 10/3, sinh con một bề được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí" là chưa chính xác, chưa đầy đủ…

Thời gian gần đây, trên một số phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội đăng tải thông tin "từ 10/3, sinh con một bề được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí," trước thông tin này, Vụ trưởng Vụ Truyền thông-Giáo dục (Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế) Đinh Huy Dương nhấn mạnh nếu chỉ thông tin như trên là chưa chính xác, chưa đầy đủ…

Vụ trưởng Vụ Truyền thông-Giáo dục Đinh Huy Dương cho biết ngày 25/1, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BYT hướng dẫn một số nội dung để địa phương làm căn cứ xây dựng chính sách khuyến khích về khen thưởng, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.

Theo nội dung Thông tư, đối tượng được khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật là các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.

Về thông tin "từ 10/3, sinh con một bề được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí," Vụ trưởng Vụ Truyền thông-Giáo dục Đinh Huy Dương cho biết, nội dung trên nằm trong Điều 4 của Thông tư 01/2021/TT-BYT liên quan đến việc hướng dẫn một số nội dung khuyến khích kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Tuy nhiên, nếu chỉ thông tin như trên là chưa chính xác, chưa đầy đủ.

Cụ thể, Điều 4 của Thông tư 01/2021/TT-BYT quy định: với tập thể, các xã đạt 100% thôn đã có nội dung về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong hương ước, quy ước được đề xuất ủy ban nhân dân cấp huyện khen thưởng một lần kèm theo hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

Với cá nhân, căn cứ mục tiêu chính sách dân số và thực tiễn, để kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, địa phương lựa chọn, quyết định một số nội dung cụ thể để khuyến khích, hỗ trợ cho cặp vợ chồng sinh hai con một bề cam kết không sinh thêm con như: tôn vinh, biểu dương việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan, con học giỏi, thành đạt; miễn, giảm học phí, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh; hỗ trợ sữa học đường và các nội dung, hình thức phù hợp khác.

Đây là Thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế để các địa phương làm căn cứ xây dựng các chính sách khuyến khích, hỗ trợ sao cho phù hợp với thực tiễn tại địa phương. Bước đi, lộ trình thực hiện và việc khuyến khích, hỗ trợ phụ thuộc vào mỗi địa phương.

Như vậy, việc các cặp vợ chồng sinh con một bề (có ký cam kết không sinh thêm con) có thuộc diện được khuyến khích, hỗ trợ hay không còn tùy thuộc vào tình hình thực tế tại từng địa phương, do địa phương quyết định; không đồng nghĩa với việc người dân trên cả nước cứ sinh hai con một bề là được hưởng các khuyến khích, hỗ trợ như thông tin một số phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội đăng tải,” ông Đinh Huy Dương nhấn mạnh.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn